Hướng dẫn kỹ thuật hệ thống đầu nối thoát nước

Hướng dẫn kỹ thuật hệ thống đầu nối thoát nước
Ngày đăng: 19/04/2023 04:35 PM

  Công việc đấu nối thoát nước thải phải đảm khả năng thoát nước tốt cũng như giải quyết triệt để vấn đề môi trường sau khi thực hiện đấu nối. Việc đấu nối phải thực hiện theo các trình tự cơ bản như sau:

  II: CÁC PHƯƠNG ÁN ĐẤU NỐI THOÁT NƯỚC HỘ

  1. Phương án đấu nối thoát nước hộ gia đình

  Phương án đấu nối thoát nước hộ gia đình

  Phương án 1 (xem Hình vẽ 1):

  2. Phương án đấu nối thoát nước dành cho cơ sở kinh doanh

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline