Cty TNHH Đúc Thanh Sơn

Địa chỉ: Tổ 22, Phường Trung Thành, Thành phố Thái Nguyên
VP giao dịch: Phòng 2138 HH3B Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 0972 263 289
Email: gangducthanhson@gmail.com